Učinkovito upravljanje bolnišnic z elektronskimi oznakami

Odgovornost in zanesljivost sta dve ključni kompetenci za medicinske procese. Zdravstveni sektor lahko digitalizacijo učinkovito uporabi v svojo korist zaradi vse večjega števila bolnišničnih zdravstvenih storitev in pomanjkanja medicinskih sester. Elektronske oznake bodo povečale učinkovitost bolnišničnih procesov, razbremenile osebje in zmanjšale stroške.

Možna področja uporabe
 • Označevanje prostorov
 • Sistem za rezervacijo sob
 • Oznake
 • Zdravstvena administracija
 • Znaki na vratih
Prednosti za goste
 • Aktualnost
 • Transparentnost
 • Gotovost
 • Enostavnost
Prednosti za podjetje
 • Izboljšanje bolnišnične higiene
 • Trajnost
 • Preprečevanje okužb
 • Enostavno označevanje prostorov
 • Sodobni in pregledni podatki
 • Nizka poraba energije
 • Številne možnosti namestitve