Politika zasebnosti

1. varstvo podatkov na prvi pogled

Splošne informacije

Naslednje informacije zagotavljajo preprost pregled tega, kaj se dogaja z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Za podrobnejše informacije o varstvu podatkov glejte naš pravilnik o zasebnosti, ki je naveden pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Njegove kontaktne podatke najdete v odtisu tega spletnega mesta.

Kako zbiramo vaše podatke?

Vaši podatki se po eni strani zbirajo tako, da nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali po vašem soglasju, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se zbirajo samodejno, takoj ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Nekatere podatke zbiramo za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega uporabniškega vedenja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Pravico imate, da kadar koli brezplačno pridobite informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

V zvezi s tem in drugimi vprašanji o varstvu podatkov nas lahko kadar koli kontaktirate na naslovu, navedenem v odtisu.

Orodja za analizo in orodja tretjih oseb

Ko obiščete to spletno mesto, lahko statistično analiziramo vaše vedenje pri brskanju. To počnemo predvsem s tako imenovanimi programi za analizo.

Podrobne informacije o teh programih za analizo najdete v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2. Gostovanje in omrežja za dostavo vsebine (CDN)

Zunanje gostovanje

Ta spletna stran gostuje pri zunanjem ponudniku storitev (gostitelju). Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih gostitelja. To lahko vključuje naslove IP, zahteve za stik, meta in komunikacijske podatke, podatke o pogodbah, kontaktne podatke, imena, dostope do spletnega mesta in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Gostitelj se uporablja za namen izpolnjevanja pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(lit. b DSGVO) in v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) DSGVO).

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le, če bo to potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti glede storitev, in bo upošteval naša navodila v zvezi s temi podatki.

Sklenitev pogodbe o naročeni obdelavi

Za zagotovitev obdelave v skladu z varstvom podatkov smo z našim gostiteljem sklenili pogodbo o naročeni obdelavi.

3. Splošne opombe in obvezne informacije

Zaščita podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo zaščito vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom se to izvaja.

Poudarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. pri komuniciranju prek e-pošte) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Poudarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. komunikacija po e-pošti) varnostne vrzeli.

Napotek o odgovornem organu

Odgovorni organ za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu je:

S&K Solutions GmbH & Co. KG
Sailerwöhr 16
94036 Passau

Telefon: 0851 2009 30 30
E-naslov: info@e-shelf-labels.de

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov in podobno).

Zakonsko zahtevana pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V našem podjetju smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Za informacije pišite na:

E-naslov: datenschutz@e-shelf-labels.de

Pozorilo o prenosu podatkov v ZDA

Na našem spletnem mestu so vključena orodja podjetij s sedežem v ZDA. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo na ameriške strežnike zadevnih podjetij. Poudarjamo, da ZDA niso varna tretja država v smislu zakonodaje EU o varstvu podatkov. Ameriška podjetja morajo osebne podatke posredovati varnostnim organom, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti temu pravno ukrepali. Zato ni izključeno, da ameriški organi (npr. obveščevalne službe) obdelujejo, ocenjujejo in trajno shranjujejo vaše podatke, ki se nahajajo na ameriških strežnikih, za namene spremljanja. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Mnogo dejavnosti obdelave podatkov je mogoče izvesti le z vašim izrecnim soglasjem. Že dano soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

Ko obdelava podatkov temelji na 21. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F DSGVO, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, POVEZANIH Z VAŠIM POSEBNIM POLOŽAJEM; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE UGOVARJATE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE JE OBDELAVA NAMENJENA UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S ČL. 21(1) DSGVO).

Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega oglaševanja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za namen takšnega oglaševanja; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. če ugovarjate, se vaši osebni podatki ne bodo več uporabljali za namen neposrednega trženja (ugovor v skladu s členom 21(2) GDPR).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izvajanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Šifriranje SSL ali TLS

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Ko je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

.

Informacije, izbris in popravek

V okviru veljavnih pravnih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. V ta namen in za dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki nas lahko kadar koli kontaktirate na naslovu, navedenem v odtisu.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V ta namen se lahko kadar koli obrnete na nas na naslov, naveden v odtisu. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

 • Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja preverjanja imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
 • Če se je obdelava vaših osebnih podatkov zgodila/se dogaja nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto izbrisa.
 • Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) SUVP, je treba vzpostaviti ravnovesje med vašimi in našimi interesi. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki - poleg tega, da se shranijo - obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

Prepoved oglaševalskih e-poštnih sporočil

Prepoveduje se uporaba kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti odtisa, za pošiljanje oglaševalskega in informativnega gradiva, ki ni bilo izrecno zahtevano. Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, na primer z nezaželeno elektronsko pošto.

Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, na primer z nezaželeno elektronsko pošto.

4. Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naših spletnih straneh uporabljamo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke in ne povzročajo nobene škode na vaši terminalski napravi. V vaši končni napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši terminalski napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.

V nekaterih primerih se lahko ob vstopu na naše spletno mesto v vašo terminalsko napravo shranijo tudi piškotki podjetij tretjih oseb (piškotki tretjih oseb). Ti piškotki nam ali vam omogočajo uporabo določenih storitev podjetja tretje osebe (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali prikazovanje oglasov.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije (nujni piškotki) ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki jih želite (funkcionalni piškotki, npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva), se shranijo na podlagi člena 6(1)(f) DSGVO, razen če je določena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov, shranjevanje zadevnih piškotkov temelji izključno na tem soglasju (člen 6(1)(a) DSGVO); soglasje lahko kadar koli prekličete.

V svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in dovolite piškotke le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno ter aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zapiranju brskalnika. Če piškotke deaktivirate, je lahko funkcionalnost tega spletnega mesta omejena.

Če piškotke uporabljajo podjetja tretjih oseb ali za namene analize, vas bomo v okviru te izjave o varstvu podatkov o tem posebej obvestili in po potrebi zahtevali vaše soglasje.

.

Soglasje za piškotke pri Usercentrics

Ta spletna stran uporablja tehnologijo soglasja za piškotke podjetja Usercentrics, da pridobi vaše soglasje za shranjevanje določenih piškotkov v vaši končni napravi ali za uporabo določenih tehnologij in to dokumentira v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, spletna stran: https://usercentrics.com/de/ (v nadaljevanju "Usercentrics").

Ko vstopite na našo spletno stran, se Usercentrics posredujejo naslednji osebni podatki:

 • Vaše soglasje(a) oz. preklic vaše privolitve (privolitev)
 • Vaš naslov IP
 • Informacije o vašem brskalniku
 • Informacije o vaši končni napravi
 • .
 • čas vašega obiska spletnega mesta

Poleg tega Usercentrics v vašem brskalniku shrani piškotek, da bi vam lahko dodelil soglasje, ki ste ga dali ali preklicali. da bi lahko dodelili dano soglasje ali njegov preklic. Tako zbrani podatki so shranjeni, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, dokler sami ne izbrišete piškotka Usercentrics ali dokler ne preneha veljati namen shranjevanja podatkov. Obvezne zakonske obveznosti hrambe ostanejo nespremenjene.

Usercentrics se uporablja za pridobitev zakonsko zahtevanega soglasja za uporabo določenih tehnologij. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(1)(1)(c) DSGVO.

Pogodba o obdelavi naročila

Z družbo Usercentrics smo sklenili pogodbo o obdelavi naročila. To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da družba Usercentrics obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z DSGVO.

S družbo Usercentrics smo sklenili pogodbo o obdelavi naročila.

Serverske dnevniške datoteke

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so:

 • vrsto in različico brskalnika
 • uporabljen operacijski sistem
 • povezovalni URL
 • imena gostitelja računalnika, ki dostopa
 • Uhrer
 • ./li>
 • Čas strežniške zahteve
 • IP naslov

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta - v ta namen je treba zbirati dnevniške datoteke strežnika.

.

Obrazec za stike

Če nam pošljete poizvedbe prek obrazca za stike, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih navedete, shranili za obdelavo poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne posredujemo brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša poizvedba povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste to zahtevali.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler ne preneha veljati namen shranjevanja podatkov (npr. ko končamo z obdelavo vaše zahteve). Obvezne pravne določbe - zlasti obdobja hrambe - ostajajo nespremenjene.

Podatki, zbrani v okviru whitepaper, bodo uporabljeni za posredovanje zahtevanih dokumentov. Obdelava podatkov, vnesenih med registracijo, temelji na privolitvi uporabnika (člen 6(1)(a) DSGVO).

Poizvedba po e-pošti, telefonu ali faksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo poizvedbo in vse osebne podatke, ki izhajajo iz nje (ime, poizvedba), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne posredujemo brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša poizvedba povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste to zahtevali.

Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. po obdelavi vaše zahteve). Obvezne pravne določbe - zlasti zakonska obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics

Ta spletna stran uporablja funkcije storitve spletne analize Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta. Pri tem upravljavec spletnega mesta prejme različne podatke o uporabi, kot so ogledi strani, dolžina bivanja, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Google lahko te podatke združi v profil, ki je dodeljen zadevnemu uporabniku ali njegovi končni napravi.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize njegovega vedenja (npr. piškotki ali prstni odtisi naprav). Informacije, ki jih Google zbere o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo.

Raba tega orodja za analizo temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svoje spletno mesto in oglaševanje. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; soglasje lahko kadar koli prekličete.

Anonimizacija IP

Na tej spletni strani smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP. To pomeni, da bo Google vaš naslov IP skrajšal v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden ga bo poslal v ZDA. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP prenese na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi na spletnem mestu in uporabo interneta, upravljavcu spletnega mesta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

.

Vtičnik za brskalnik

Zbiranje in obdelavo podatkov s strani Googla lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Za več informacij o tem, kako Google Analytics obdeluje podatke uporabnikov, si oglejte Googlovo politiko zasebnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pogodbena obdelava

Sklenili smo pogodbo z Googlom za pogodbeno obdelavo in pri uporabi Google Analytics v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Trajanje shranjevanja

Podatki, ki jih Google shrani na ravni uporabnika in dogodka ter so povezani s piškotki, ID uporabnika (npr. ID uporabnika) ali ID oglaševanja (npr. piškotki DoubleClick, ID oglaševanja v sistemu Android), se anonimizirajo ali izbrišejo po 14 mesecih. Podrobnosti so na voljo na naslednji povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

oglasi Google

Upravljavec spletnega mesta uporablja oglase Google. Google Ads je spletni oglaševalski program družbe Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogoča prikazovanje oglasov v iskalniku Google ali na spletnih mestih tretjih oseb, ko uporabnik v Google vnese določene iskalne izraze (ciljanje na ključne besede). Poleg tega se lahko na podlagi podatkov o uporabniku, ki so na voljo pri Googlu (npr. podatki o lokaciji in interesih), predvajajo ciljno usmerjeni oglasi (ciljna skupina). Kot upravljavec spletnega mesta lahko te podatke kvantitativno ovrednotimo tako, da na primer analiziramo, kateri iskalni izrazi so privedli do prikaza naših oglasov in koliko oglasov je privedlo do ustreznih klikov.

Uporaba oglasov Google temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes, da čim bolj učinkovito trži svoje storitvene izdelke.

Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes, da čim bolj učinkovito trži svoje storitvene izdelke.

Google Conversion Tracking

Ta spletna stran uporablja Google Conversion Tracking. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

S pomočjo Googlovega sledenja konverzijam lahko Google in mi ugotovimo, ali je uporabnik izvedel določena dejanja. Tako lahko na primer ocenimo, kateri gumbi na našem spletnem mestu so bili pogosto kliknjeni in kateri izdelki so bili posebej pogosto ogledani ali kupljeni. Te informacije se uporabljajo za izdelavo statistike pretvorb. Ugotovimo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naše oglase, in njihova dejanja. Ne prejmemo nobenih informacij, s katerimi bi lahko osebno identificirali uporabnika. Sam Google za identifikacijo uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja.

Uporaba Googlovega sledenja konverzijam temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svoje spletno mesto in oglaševanje. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Več informacij o Googlovem sledenju konverzijam lahko najdete v Googlovi politiki zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. novice

Podatki o glasilu

Če želite prejemati glasilo, ki je na voljo na spletnem mestu, od vas zahtevamo e-poštni naslov in podatke, s katerimi lahko preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem glasila. Dodatni podatki se ne zbirajo ali pa se zbirajo le prostovoljno. Te podatke uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne posredujemo tretjim osebam.

Obdelava podatkov, vnesenih v obrazec za prijavo na e-novice, temelji izključno na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO). Svojo privolitev v shranjevanje podatkov, e-poštnega naslova in njihovo uporabo za pošiljanje glasila lahko kadar koli prekličete, na primer prek povezave "odjava" v glasilu. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Podatke, ki ste nam jih posredovali za prejemanje novic, bomo mi ali ponudnik storitev pošiljanja novic hranili, dokler se ne odjavite od novic, po odjavi od novic pa bodo izbrisani s seznama za pošiljanje novic. To ne vpliva na podatke, ki jih hranimo za druge namene.

Po odjavi s seznama za pošiljanje novic lahko vaš e-poštni naslov shranimo na črni seznam, da bi preprečili pošiljanje novic v prihodnje. Podatki s črnega seznama se bodo uporabljali samo v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Ugovarjate lahko shranjevanju, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

.

Sendinblue

Ta spletna stran za pošiljanje novic uporablja Sendinblue. Ponudnik je družba Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Nemčija.

Sendinblue je storitev, s katero je mogoče med drugim organizirati in analizirati pošiljanje novic. Podatki, ki jih vnesete za prejemanje novic, so shranjeni na strežnikih družbe Sendinblue v Nemčiji.

Če ne želite, da družba Sendinblue analizira vaše podatke, se morate odjaviti od prejemanja novic. V ta namen v vsakem sporočilu z e-novicami zagotovimo ustrezno povezavo. Poleg tega se lahko odjavite tudi neposredno na spletnem mestu.

Analiza podatkov s strani Sendinblue

S pomočjo Sendinblue lahko analiziramo naše kampanje za pošiljanje novic. Tako lahko na primer vidimo, ali je bilo sporočilo z novicami odprto in katere povezave so bile kliknjene, če so bile. Tako lahko med drugim ugotovimo, katere povezave so bile posebej pogosto kliknjene.

Pregledamo lahko tudi, ali so bila po odprtju/kliku izvedena določena vnaprej določena dejanja (stopnja konverzije). Tako lahko na primer vidimo, ali ste po kliku na novice opravili nakup.

Sendinblue nam omogoča tudi delitev ("grozdenje") prejemnikov novic glede na različne kategorije. Na primer, prejemnike novic lahko razdelimo glede na starost, spol ali kraj bivanja. Na ta način je mogoče glasila bolje prilagoditi posameznim ciljnim skupinam.

Za podrobne informacije o funkcijah Sendinblue glejte naslednjo povezavo: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Pravna podlaga

Obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Določen čas hrambe

Podatke, ki ste nam jih posredovali za prejemanje novic, bomo mi ali ponudnik storitev pošiljanja novic hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novic, po vaši odjavi pa bodo izbrisani z distribucijskega seznama novic. To ne vpliva na podatke, ki jih hranimo za druge namene.

Po odjavi s seznama za pošiljanje novic lahko vaš e-poštni naslov shranimo na črni seznam, da bi preprečili pošiljanje novic v prihodnje. Podatki s črnega seznama se bodo uporabljali samo v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Preprečite lahko shranjevanje, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

Za več podrobnosti glejte politiko zasebnosti družbe Sendinblue na naslovu: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Vključitev pogodbe za obdelavo naročil

S družbo Sendinblue smo sklenili pogodbo, v kateri družbo Sendinblue zavezujemo, da varuje podatke naših strank in jih ne posreduje tretjim osebam.

7. Vtičniki in orodja

YouTube z izboljšanim varstvom podatkov

Ta spletna stran vgrajuje videoposnetke iz YouTuba. Upravljavec strani je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Uporabljamo YouTube v načinu izboljšane zasebnosti. Po navedbah YouTuba ta način pomeni, da YouTube ne shranjuje nobenih podatkov o obiskovalcih tega spletnega mesta, preden si ogledajo videoposnetek. Razkritje podatkov partnerjem YouTuba pa ni nujno izključeno z razširjenim načinom varstva podatkov. Tako YouTube vzpostavi povezavo z omrežjem Google DoubleClick - ne glede na to, ali si ogledate videoposnetek.

Ko na tem spletnem mestu zaženete videoposnetek YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. To strežniku YouTube pove, katere naše strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, omogočate, da YouTube vaše vedenje pri brskanju neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa YouTube.

Poleg tega lahko YouTube po zagonu videoposnetka v vašo končno napravo shrani različne piškotke ali uporabi primerljive tehnologije prepoznavanja (npr. prstni odtis naprave). Na ta način lahko YouTube pridobi informacije o obiskovalcih te spletne strani. Te informacije se med drugim uporabljajo za zbiranje statističnih podatkov o videoposnetkih, izboljšanje prijaznosti do uporabnika in preprečevanje poskusov goljufij.

Po potrebi se lahko po začetku videoposnetka YouTube sprožijo nadaljnji postopki obdelave podatkov, na katere nimamo vpliva.

Razlog uporabe storitve YouTube je privlačna predstavitev naše spletne ponudbe. To predstavlja zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Daljše informacije o varstvu podatkov v YouTubu so na voljo v njihovi politiki zasebnosti na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=de.